Valg av Sowin

Vi skal i denne beskrivelsen prøve å gi deg noen tanker om de forskjellige valg du må vurdere når du skal velge solcellepaneler, vind og batterier for produksjon og lagring av fornybar energi på din hytte. Det er mange valg som skal tas og vi mener at de bør vurderes nøye etter hvilket behov du har.

Bruken av hytta?

Ja, bruken av hytta er kanskje det viktigste å sette opp å tenke over. Her kommer en fort innpå om er det en hytte du bruker hele året? Eller er det en sommerhytte eller bare en vinterhytte? Hvor ofte bruker du hytta, en gang hver måned eller oftere?

Hvor mye strøm har du bruk for når du er der? Har du bare 12 V anlegg eller har du 230 V, eller ønsker å tilføre hytta 230 V? Har du 230 V i hytta kan du bruke utstyr som du er vant med hjemmene fra, som for eksempel; støvsuger, kaffetrakter, kjøleskap og andre enkel kjøkkenenheter? Du kan enkelt ta med deg noe du bruker hjemme til hytta og hjem igjen nå du har samme strøm på hytta som hjemme.

Det kan ikke sies ofte nok, bruken og hvor hytta er har betydning for hva du bør velge av kapasitet både for solceller, batterier og om du bør ta vind med i betraktning.

Vi synes også at en bør vurdere om en skal frigjøre seg fra det offentlige 230 V nettet dersom en er tilkoblet det, med de kostnader det medfører av nettleie og varierende strømpriser. Kanskje kan en gå off grid med en gang, eller skal det lite til av endringer på bruken før en er på det nivået at en bare kna koble seg fra. For de som vurderer å koble seg til medfører det også kostnader med annleggstilskudd til nettselskapet foruten, nettleie og strømkostnader.

Hvor mye strøm bruker utstyr i hytta?

Men først litt om hvor mye strøm forskjellig utstyr bruker enten hvert døgn eller hver gang (verdiene er basert på opplysninger fra forskjellige leverandører og er ca. verdier).

Kjøleskap klasse E, avhengig av størrelse og temp både i og rundt skapet, ca. 250 Wt pr døgn, hver uke blir det 1,75 kWt hvis romtemp er høy, ved lav romtemp blir bruken vesentlig mindre.

Oppvaskmaskin bruker ca. 1 kWt per gang dvs en gang i helgen og kanskje brukes den 2 ganger i løpet av uken.

Vaskemaskin uten vann ca. 0,3 kWt per gang 2 vask i uka gir 0,6 kWt forbruk per uke.

Vaskemaskin med innlagt vann bruker ca. 0,5 kWt per gang

Støvsuger 800 W i 15 minutter hver gang gir 0,2 kWt per gang og 2 ganger i uka blir 0,4 kWt per uke.

Kaffetrakter 1.500 W i 10 minutter gir 0,250 kWt per gang og 1 gang per dag som gir 1,750 kWt per uke

Lys så bruker en LED i dag og la oss si 10 lyspunkter a 6 W dvs ca. 60 W bruker du de i 4 timer hver dag blir det 0,24 kWt per dag og det blir 1,68 kWt per uke.

Se tabell over forbruket vi tenker oss for en hytte med normal standard.

Strømforbruk for utstyr i hytte:Alle tall er i kWt
UtstyrKommentarper gangPer dag3 dageren ukebare helgenannenhver helgen gang per mnd
         
Lys5 lys a 6 W i 4 timer 0,240,721,680,720,720,72
Kjøleskap  0,250,751,751,753,57
Støvsuger800 W i 15 min0,20,20,20,40,20,20,2
Vaskemaskin  40 graders vasken gang i helgen0,5 0,510,50,51
Oppvask-maskinen gang i helgen1 12111
Kaffetrakter1.500 W i 10 min0,250,250,751,750,750,750,75
Sum  0,943,928,584,926,6710,67
AnnetBruk av verktøy 0,51,53,51,51,51,5
Sum totalt  1,445,4212,086,428,1712,17

Litiumbatterier kan belastes ned til 10-20 %, mens AGM batterier kun ned til 50 %.

SoWin har batterier som kan gå ned til 10- 20 % av full kapasitet.

Valg av batteribank?

Vedr lading av batterier fra solcellepaneler så må en også ta betraktning hvor mye sol det er i løpet av året, og når du bruker hytta mest. Et solcellepanel på 390 W vil i løpet av 5 timer med god sol klare ca. 1,4 kWt. Noen ganger mer og andre ganger mindre i disse 5 timene. Er det godt med vind kan vindturbiner klare 0,5 kWt med 5 til 10 m/s vind på en time, slik at 5 timer med slik vind gir ca. 2,5 kWt med fornybar energi.

Ved valg av størrelse på batteribanken må en ta høyde for at det både er sol, vind og ingen av delene til stede.

Standard SoWin med ca 7 kWt batteri og et solcellepanel vil holde for helgen og litt ekstra selv om det ikke er sol, og dersom det tar 5 dager til en er tilbake på hytta så burde det gå rundt med forbruk og lading. Vil en være mer på den sikre siden kan en velge et eller to solcellepaneler til, eventuelt en vindturbin. Disse ekstra paneler og turbin kan en også sette til senere da SoWin er klargjort for det. Det er mulig å øke antall batterier fra 7 kWt, til 14 kWt og 28 kWt.

Solcellepaneler

Hvor skal solcellepanelene plasseres på tak, vegg eller utenfor hytta? Hva er enklest for deg og hva er  best for hytta?

Et standard solcellepanel er ca 1,7×1,1 m og tar altså sin plass. Er hytta en vinterhytte ønsker en å få bort snøen så panelene slik at de også kan lage strøm om vinteren, for da er paneler på taket ikke så lett å nå. Paneler plassert på vegg være et alternativ, men virkningsgraden blir trolig noe mindre og det er heller ikke bestandig lett å finne egnet plass og riktig retning på selve hytte veggen. Det smarteste er nok å få panelene vekk fra hytta og få de riktig retning mot solen i sør.

Med SoWin kan du plassere solcellepanelet i riktig retning og samtidig kunne få bort snøen om vinteren, og er det om sommeren kan du også enkelt vaske vekk pollen og annen skitt. Alt dette vil øke virkningsgraden på solcellepanelene med flere 10 talls %.

Har du 12 V eller 230 V

Mye av det som er nevnt over kan også brukes både når du har 12 V eller 230 V i hytta. Du kan også ha begge deler. Har du 12 V fra før og ønsker å fortsette med det uten 230 V så trenger du ikke noen 230 V inverter. Med 12 V kreves det tykkere kabler for å få nok effekt til å drive utstyret du ønsker. I tillegg kan du sjelden ta med noe hjemmefra for å bruke på hytta. Har du 12 V så kan du godt legge til 230 V og starte forsiktig, så får du brukt det du har og fordelene med 230 V over tid. Har du ikke noe fra før i hytta så kan du velge, men vi anbefaler å installere 230 V uten å legge opp til 12 V.

SoWin ha plass til både 230 og 12 V inverter samtidig i kabinettet. Så har du 12 V i dag kan vi gi deg både 12 V og 230 V om du ønsker.

Har du plass i hytta?

Har du plass til batterier, laderegulator for solcellepanelene, inverter og annet som må til for alt skal fungere i et solcelleanlegg? Kan batteriene stå i nærheten av solcelleregulatoren? Da avstanden mellom regulatoren og batteriene ikke bør bli så mye mer enn ca 1 m, for ellers blir det mye tap eller veldig dyre kabler? Batteriene tar mye plass og krever eget rom med tanke på sikkerhet. Inverterer som skal levere 230 V vil når den belastes mye starte egen vifte som gir støy.

Med SoWin trenger du ikke å beslaglegge et eget rom og du slipper også unna støy fra inverteren da alt plasseres i kabinettet som står ute.

Hva om batteriene går tomme?

Mange vil si at har du ikke kobling til nettet så bør du ha aggregat. Har du nettilkobling kan du bestandig lade opp batteriene dersom det ikke er nok sol eller vind (om du har vindturbin). Men husk da alltid å velge lading av batteriene når strømmen er billigst. Har du ikke tilgang på nett og batteriene går tom for strøm, og det ikke er sol blir det enten lang venting eller du må bruke et aggregat. Du kan bruke et rimelig og lite aggregat dersom det skulle bli nødvendig. Du kan også velge å ha et aggregat som kan startes og stoppes fra en app, men de koster vesentlige mye mer.

Med SoWin kan du se over tid om du trenger et aggregat, og du kan også bare låne et fra naboen eller andre. SoWin er klargjort med egen ladekontakt for aggregat. Enkelte aggregat kan også startes og stoppes fra den appen SoWin bruker.

Strømforbruk

Uansett om du har 12 V og/eller 230 V er det viktig å husholde på strømforbruket om det gjelder hytte eller hus. Har du mulighet så velg utstyr med høyeste mulig energiklasse, det tror vi vil lønne seg over tid, siden strømpriser vil variere både over døgnet og årstidene.

Med SoWin installert kan du lagre strøm fra både sol og vind. Er du tilkoblet det offentlige strømnettet så kan du også lagre strøm når den er billig å bruke den når strømmen er dyr. Den billigste strømmen er den du selv produserer og lagrer og bruker fra batteriene. (Kan nevne at bare ved å lade batteriene om natta i 2022 og bruke den om dagen, ville spart en familie for ca. kr 20.000, – pga differansen mellom natt- og dagstrømpriser.